Cari

Thursday, 27 September 2012

RPH


Rancangan Mengajar Harian

Mata pelajaran                     : Bahasa Malaysia

Tahun                                   : 3 Adil

Tarikh                                   : 28 Julai 2012

Masa                                     : 8.45 – 9.45 pagi

Bilangan Pelajar                 : 35 orang

Tema                                  : Tumbuh-tumbuhan

Tajuk                                  : “ Kegunaan Pokok Pisang “

Fokus utama                      :                       

Standard Kandungan         :

8.2  Aras 3 ( i )                       : Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan 

                                             menggunakan pelbagai jenis ayat.

Standard Pembelajaran     :

Fokus Sampingan:           

Standard Kandungan       :

Standard Pembelajaran    

Fokus utama :                    

8.2  Aras 3 ( i )                       : Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan 

                                             menggunakan pelbagai jenis ayat.

Fokus Sampingan:                       

1..2 Aras 1 ( iii )                     : Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang 

                                                 dikemukan dengan menggunakan bahasa yang santun

           

1..2 Aras 1 ( iii )                     : Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang 

                                                 dikemukan dengan menggunakan bahasa yang santun


Objektif Eksplisit      : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :-

1.    Membaca dengan lancar dan sebutan serta intonasi yang betul

2.    Membaca dan mengecam isi-isi penting dari bahan bacaan

3.    Menyatakan sekurang-kurangnya tiga  kegunaan pokok pisang.

Sistem Bahasa        :

·         Tatabahasa  : kata nama am , kata nama khas,

·         Sebutan dan intonasi : Petikan teks

·         Kosa kata     : lepat , pengat, kerepek , cucur

Pengisian kurikulum :

·         Ilmu                            : 1. Kajian tempatan

  2. Pendidikan Agama Islam

  3. Sains

·         Nilai Murni                : Kesyukuran, menghargai, kerjasama, kerajinan

·         Kemahiran Bernilai Tambah

Ø  Kemahiran Berfikir  : 1. Menjana idea

                                      2. Merumus

                                      3. Menghubung kaitØ  Kemahiran Belajar   :  Menyoal

                                   Membaca dan mencatat

Ø  Kemahiran TMK       : Melayari internet


Ø  Kecerdasan pelbagai  : Visual ruang – mencatat nota


Bahan Bantu Mengajar :

·         Gambar

·         Cakera padat

·         Petikan berita ,petikan lagu

·         Lembaran kerja


Pengetahuan sedia ada :

Murid sudah mengenali pokok pisang kerana mereka pernah  melihat pokok pisang di persekitaran rumah mereka.

Bahan Bantu Mengajar :

·         Petikan teks

·         Gambar

·         Kad gambar

·         Kad perkataan

·         Teka silang kata

·         Laman sesawang kegunaan tumbuh-tumbuhan(internet)                                    

Langkah /
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti P & P
Catatan
Set Induksi
(5 minit)
1.Pantun teka –teki

Ada  satu benda ,
Buahnya kuning manis rasanya,
Daunnya panjang berpelepah pula,
Kalau pandai cubalah teka .


2.Contoh Soalan
i.Bagaimanakah bentuk buah ini ?
ii.Apakah warna isi buah ini ?
Jawapan : Buah Pisang
1.Murid mendengar teka-teki yang sebut oleh guru.
2.Murid bersoaljawab dengan guru tentang teka-teki tersebut.
Pengisian kurikulum:
Kecerdasan pelbagai
Nilai :
Keberanian
Kerjasama
Langkah 1
 (10 minit )
Petikan Teks
(Rujuk Lampiran 1)
Contoh Soalan :
1. Apakah kegunaan daun pisang?
2.
1.Murid membaca petikan yang diedarkan oleh  guru dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.Murid bersoaljawab dengan guru tentang petikan tersebut.
Kecerdasan Pelbagai:
Verbal-Linguistik
Teknik :
Perbincangan
Kemahiran
Belajar:
Menyoal
Kemahiran Berfikir :
Menghubung-
kait
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Langkah 2
( 15 minit)
Petikan
1. Isi-isi Penting
1. Murid berada dalam kumpulan yang telah dibahagikan.
2.Murid mendengar arahan guru.dan berbincang dalam kumpulan serta menyenaraikan isi-isi penting
4.Murid menyenaraikan isi-isi penting dalam bentuk
peta minda.
5.Murid membentangkan  hasil perbincangan setiap kumpulan.
Kemahiran Belajar:
a.Membaca dan mencatat
b.Menyoal
Kemahiran Berfikir:
Pengurusan Grafik
Kemahiran Fasilitator: 
Membimbing dan memerhati
Langkah 3
(15 minit)
Kegunaan bahagian-bahagian
pokok pisang
-       Batang – rakit
-       Daun pisang
- kuih  lepat
- pembalut makanan
      -    Buah pisang
           - pengat
           - kerepek
      -    Jantung pisang
           – ulam  dan kerab
1.Murid menulis  penerangan ringkas tentang kegunaan bahagian-bahagian pokok pisang  berdasarkan gambar didalam lembaran
kerja.
2.Murid membina lima ayat tentang kegunaan pokok pisang berpandukan petikan dan gambar.didalam lembaran kerja
Kemahiran Belajar:
Pembenta -ngan hasil tugasan
Kemahiran Mentafsir dan Menilai :
Mengisi boranmg penilaian
Kemahiran Berfikir:

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

No comments:

Post a Comment